Birkaç bin hastayı içeren büyük bir çalışmada; erkek kanında, kadınlardan daha yüksek miktarda anjiotensin dönüştürücü enzim -2 (ACE2) enzimi olduğuna dair kanıtlar elde edildi.

Koronavirüs, ACE2 enzimi yardımıyla sağlıklı hücreleri enfekte ettiğinden, erkekler COVID-19 hastalığına daha yatkın olabilir.

Ayrıca, European Heart (Avrupa Kalp) dergisinde yayınlanan araştırmada ; kalp hastalarının aldığı renin-anjiotensin-aldosteron sistemini hedefleyen , ACE inhibitörü ve anjiotensin reseptör blokerleri nedeniyle kanlarında ACE2 konsantrasyonları yükselmediği bulundu.

Çalışmaya liderlik eden Hollanda Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Kardiyoloji Profesörü Dr. Adriaan Voors şöyle diyor; “Elde ettiğimiz bulgular,önceki raporların aksine COVID-19 hastalarında bu ilaçların kesilmesini desteklemiyor.”

Daha önce yapılan bazı araştırmalarda RAAS inhibitörlerin kan plazması içindeki ACE2 konsantrasyonunu arttırabileceği ve dolayısıyla bu ilaçları alan kardiyovasküler hastalarda COVID-19 riskini de arttıracağı öne sürülmüştür.

Fakat yeni araştırmada akciğer dokuları gibi dokulara bakılmayıp, sadece kan plazmasındaki ACE2 konsantrasyonlarına bakılsa da böyle bir durum mevzu bahis olmadığına işaret ediliyor.

Ayrıca araştırma RAAS inhibitörlerinin COVID-19 hastaları üzerindeki etkilerine dair kesin bir kanıt sağlayamıyor. Sonuçlar temelde kalp hastalarıyla sınırlı ve bunların arasında COVID-19 hastası yok. Bunda dolayı hastalığın gidişatı ve ACE2 plazma konsantrasyonları arasında doğrudan bir ilişki kurulamıyor.

Prof.Dr. Voors şöyle diyor: “ACE2 reseptörü hücrelerin yüzeyine tutunuyor. Koronavirüse bağlanarak, hücreye girerek sağlıklı hücreyi enfekte ediyor. Sonrasında hücrenin yüzeyinde diğer bir proteinle modifiye ediliyor, TMPRSS2. Akciğerlerde yüksek miktarda ACE2 olmasından dolayı, COVID-19’a bağlı akciğer bozuklukların ilerlemesini önemli rolü olduğu düşünülüyor.”

Prof. Voors ve meslektaşları salgın öncesinde erkek ve kadın kanındaki farklılık yaratan işaretleri(marker) çalışmıştı. Sonuçlar, pandemi başladıktan sonra belli oldu. Erkeklerde ACE2 Daha Fazla Araştırmanın ilk yazarı Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Iziah Sama şöyle diyor:” ACE2 gibi güçlü biyo-işaretlerin erkeklerde, kadınlardan daha fazla olduğunu bulduğumuzda, neden erkeklerin koronavirüsten daha çok öldüğüne dair potansiyel bir açıklama olabileceğini anladım.”

Araştırmacılar 11 Avrupa Ülkesi’nden, iki gruptan oluşan kalp hastasında ACE2 konsantrasyonlarını ölçtü. İlk(indeks grubu) grupta 1485 erkek,537 kadın vardı.

Böylece araştırmacılar hipotezler ve araştırma soruları tasarladı. Sonra araştırmacılar elde ettikleri bulguları 1123 erkek ve 575 kadından oluşan ikinci grupta (validasyon grubu) doğruladı.

Araştırmacılar ,ACE2 konsantrasyonlarının oynadığı belli başlı klinik faktörlere baktı. ACE inhibitörleri,ARBler,mineralokortikoid reseptör antagonistler  olduğu kadar, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları,koroner arter by-pass ve atriyel fibrilasyon gibi faktörlere bakıldığında, erkeklerde ACE2 konsantrasyonu yükselmesinin güçlü bir tahmin unsuru olduğu bulundu.

Birinci grupta ACE inhibitörleri,ARBler,ARBler ve MRAların plazmada ACE2 konsantrasyonunun yükselmesiyle ilişkili olmadığı, validasyon grubunda ise ACE inhibitörleri,ARBler düşük ACE2 konsantrasyonlarıyla ilişkilendirilirken, MRAlar konsantrasyonlarda hafif yükselmelerle ilişkilendirildi.  Credit: European Heart Journal “MRAların ACE2 konsantrasyonları üzerindeki etkisi pek belli olmasa da, validasyon grubunda konsantrasyonları çok hafif attırdığı görülürken, indeks grubunda bu görülmedi.

Elde ettiğimiz bulgular MRA ilaçlarının COVID-19’a yakalanan kalp hastalarında kesilmesi gerektiğini göstermiyor. MRAlar kalp hasarının tedavisin çok etkili ilaçlardır ve kanıtlanan yararlarına karşın,viral enfeksiyonlar üzerindeki hipotetik etkileri de dikkatlice tartılarak kullanılmalıdır,” diyor.

Prof.Dr. Voors. ACE2 enzimi sadece akciğerler değil; kalp,böbrekler,kan damarlarının iç dokularında  ve özellikle testislerde yüksek miktarda bulunuyor. Araştırmacılar, erkeklerde ACE2 konsantrasyonunun yüksek miktarda bulunmasının testislerdeki dağılımıyla açıklanabileceğini de belirtiyorlar.

Yüksek ACE2 konsantrasyonları, erkekleri COVID-19 hastalığına karşı daha savunmasız bırakabiliyor. Araştırmanın sınırlarından ACE2 konsantrasyonlarının sadece plazmada ölçülmesidir. Çünkü dokularda yer alan kan konsantrasyonlarıyla , kandaki konsantrasyonların benzer olup olmadığından emin değiller.

Akciğer dokularındaki ACE2 konsantrasyonun, kandaki konsantrasyona göre viral enfeksiyon açısından daha önemli olduğu düşünülüyor. Araştırmada yer alan ARB/ACE inhibitörleri kullanımına dair iki gözlemin, COVID-19 hastaları için bir risk teşkil etmediği hatta yararlı olabileceği düşünülüyor.

Bu çalışma, 14 Mayıs Perşembe günü European Heart Dergisi’nin özel sayısında yayınlanacak olan COVID-19 ve kardiyovasküler hastalıklar hakkındaki birkaç araştırma makalesi, klinik derleme, başmakale ve tartışma makalelerinden biridir .

Kaynakça; gercekbilim

Orijinal Yazar: Oğuz Sezgin

katip adlı yazarın yazılarını beğendin mi? Sosyal medya'da takip et
Yorumlar: Erkekler Kanlarında Daha Fazla ACE2 Enzimi Olduğundan, Koronavirüse Daha Kolay Yakalanıyorlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler

Popüler

  1. Tarih
  2. Yaşam
Türk kadınının cesaretini ve gücünü, Kurtuluş Savaşı ile tüm dünya hafızalarına kazımıştır. Peki, Nene Hatunu tanımayan var mı? Şimdilerde okullara ve hastanelere verilen ismiyle tanıdığımız Nene Hatun, 93 Harbi sırasında Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi haline gelen Türk kadın kahramandır. Cesaretini, anaç duygularının yanı sıra vatan sevgisini hat safhalarda yaşan birçok Türk kadını […]
  1. Uzay
Uluslararası Radyo Astronomi Merkezi’nden araştırmacılar dünyanın dört bir yanından teleskopları kullanarak, Büyük Patlama’dan bu yana Evren’de gerçekleşen en büyük patlamayı keşfettiler. Bu patlama 390 milyon ışık yılı uzakta, Ophiuchus(Yılancı) galaksi topluluğunun merkezindeki süper büyük kara deliğin patlamasıyla oluştu.
Denizci'ye Hoşgeldiniz

[wp-story]

İletişim